بهترین کیفیت چاپ CD - DVD

کیفیت چاپ CD - DVD سی دی دی وی دی هر گونه چاپ در جایگاه خود می تواند بهترین باشد و چاپ سیلک ، افست و یا دیجیتال دلیل وجود یا عدم کیفیت بالای چاپ نمی باشد بلکه هر کدام سبک خاصی از چاپ می باشدو باید چاپ مناسب با هر نوع طرح را انتخاب نمود تا به چاپی مطلوب و با کیفیت دست یافت.

متن کامل در آینده ...