کلیشه DVD CD

کلیشه پارچه ای است از جنس ابریشم که تحت شرایط خاص آماده گردیده و معمولا" از توری مخصوص ( مش ) با سوراخ های  بسیار ریز ساخته می شود و برای چاپ سیلک مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه متن در مورد کلیشه موجود نمی باشد .